Наша визија је:

  1. Реконструкција постројења за производњу топлотне енергије
  2. Проширење система даљинског гријања
  3. Пројекти комплетних и дјелимичних реконструкција топлотних подстаница
  4. Пројекти реконструкције и проширења дистрибутивне мреже
  5. Имплементација и развој SCADA система
  6. Развој и проширење система мјерења топлотне енергије и наплате према измјереној потрошњи.
Топловодна мрежа JPG

Пројекат изведеног и планираног стања топловодне мреже

Кликом на слику преузмите пројекат у PDF формату.