О Топланама

„ТОПЛАНЕ – ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО“ а.д. Источно Сарајево основано је 23.02.1998. године од стране тадашње Скупштине општине Српско Ново Сарајево под називом Јавно основно државно предузеће „Топлане – Српско Ново Сарајево“ Општина Српско Ново Сарајево, са основним циљем: производња и дистрибуција топлотне енергије дијела града Источно Сарајево. Предузеће је 01.07.1998. године уписано у Регистар Основног суда у Српском Сарајеву. Скраћени назив предузећа је био ЈОДП „Топлане – СНС“. Под садашњим називом „Топлане – Источно Ново Сарајево“ а.д. тј. након промјене облика организовања Друштва егзистира од 23.09.2011. године. „Топлане – ИНС“ а.д. послује у складу са Законом о Јавним предузећима, Одлуком о оснивању и осталим актима предузећа. Мисија предузећа је обезбједити квалитетну услугу када је ријеч о производњи и дистрибуцији топлотне енергије у складу са потребама корисника и локалне заједнице. У последње вријеме предузеће биљежи експанзију и обухвата све већи број корисника.