Органи друштва

Предузеће је организовано као акционарско друштво. 

Менаџмент предузећа чине:

 Скупштина акционара, Надзорни одбор и директор предузећа.