Наша мисија је:

  1. Производња и дистрибуција топлотне енргије за загријавање стамбених и пословних простора
  2. Производња и снабдијевање паром и климатизација
  3. Изградња инфраструктуре (цјевовода за течности и гасове, инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију)
  4. Цјевоводни транспорт
  5. Поправка готових производа од метала
  6. Остале дјелатности чишћења зграда и објеката, спољна трговина непрехрамбеним производима у оквиру регистроване дјелатности.
PDF Презентација