ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обзиром да су температуре за ово доба године изразито ниске, те да су јутарње температуре много ниже, ипак просјечне дневне температуре нису испод 12ºC. Одлуком о општим условима за производњу и испоруку топлотне енергије је прописано када су просјечне дневне температуре у узастопна три дана 12ºC или испод 12ºC ”Топлане – ИНС” а.д. морају почети са гријањем. Ипак како просјечне дневне температуре нису биле у узастопна три дана 12ºC или испод 12ºC, ”Топлане – ИНС” а.д. нису имале обавезу да грију.
Наши грађани могу бити сигурни да неће остати без гријања иако је присутна енергетска криза због набавке енергента, тако да могу очекивати топле радијаторе већ од 01. октобра.

У П Р А В А

Comments are closed.